E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Feeling younger by getting older - warsztaty w Pradze

CKZiU w Pradze

Udział w międzynarodowych warsztatach i spacer po najpiękniejszych miejscach Pragi – to pokrótce plan zrealizowany przez słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  będących partnerami w projekcie Grundtviga Feeling younger by getting older.

Było to trzecie projektowe spotkanie, zaplanowane od 28 maja do 02 czerwca.  Słuchacze: Sebastian Sikorski z II LOz, Michał Czapiewski z I LOs i Grzegorz Pokrzykowski z I INF mieli okazję zobaczyć jak międzynarodowi partnerzy organizują międzypokoleniowe aktywności integrujące starszych i młodszych, przynoszące korzyści obu stronom. Nauczyciele pracowali natomiast nad produktami finalnymi. Ponadto jeden bezdeszczowy dzień pozwolił zobaczyć najpiękniejsze miejsca stolicy Czech. 

Projekt, koncentrujący się przede wszystkim wokół edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, promuje kulturę aktywnego starzenia się jako procesu całożyciowego, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wspólnego wypracowania ogólnych wskazówek do współdziałania międzypokoleniowego. Jego przewidywanymi produktami finalnymi są m.in.: platforma internetowa, baza „dobrych wzorców”, ulotki, broszury i podręcznik ułatwiające osobom 50+ korzystanie z zasobów Internetu.

- W spotkaniach uczestniczą reprezentanci kilkunastu krajów: Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Grecji, Cypru, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Turcji, Litwy, Czech, Słowacji, Portugali i oczywiście Polski, reprezentowanej przez CKZiU w Chojnicach. Są wśród nich przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi typami edukacji dorosłych. Najcenniejsze są tu wymiana doświadczeń i oczywiście rezultaty. Już w tej chwili działa strona internetowa internetową www.feeling-younger.eu, obecnie pracujemy nad materiałami do wspólnego podręcznika - zaznacza nauczyciel CKZiU i jednocześnie koordynator polskiego partnera Leszek Kuczkowski.

Po raz kolejny CKZiU ma okazję reprezentować miasto i region. W poprzednim projekcie EMYA chojnicka szkoła zorganizowała międzynarodowe warsztaty, tym razem korzysta z gościnności krajów partnerskich. Chcemy i tym razem zapracować na dobrą opinię o Polakach, bo taką do tej pory wystawiają nam partnerzy, którzy już wielokrotnie współpracowali z polskimi nauczycielami – zaznaczają realizujący projekt Leszek Kuczkowski, Marietta Kuczkowska, Sylwia Kiedrowska.

Projekt Feeling younger by getting older został zaplanowany na lata 2012-2014. Przed partnerami z CKZiU jeszcze kilka spotkań i wiele pracy nad produktami finalnymi.

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 Logo

 

 

Galeria zdjęć© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach