E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Oferta edukacyjna

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/21 przygotowaliśmy dla Państwa nową, atrakcyjną ofertę edukacyjną.

 

Kształcenie zaoczne

- Szkoły policealne w zawodach:
- Branżowa szkoła II stopnia w zawodach:
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) (opis)

Bezpłatnie kwalifikacje zawodowe!
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (KKZ),to kurs prowadzony według programu nauczania uwzgledniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K), która  umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.


Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Dające uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo uznawane w całej Unii Europejskiej.


Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Nasza Placówka prowadzi kształcenie w niżej wymienionych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych planowanych w roku szkolnym 2020/2021

 

1. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

2. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

3. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: operator obrabiarek skrawających

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

4. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 3 semestry


5. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

6. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik reklamy

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

7. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik reklamy

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

8. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: rolnik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

9. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik informatyk 

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

10. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik informatyk

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

11. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

12. MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik przemysłu mody

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

13. MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik przemysłu mody

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

14. OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik architektury krajobrazu

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

15. OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik architektury krajobrazu

Czas trwania kursu: 3 semestry© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach