E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Oferta edukacyjna

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2019/20 przygotowaliśmy dla Państwa nową, atrakcyjną ofertę edukacyjną.


Kształcenie stacjonarne

- Liceum Ogólnokształcące (opis),

 

Kształcenie zaoczne

- Liceum Ogólnokształcące (opis),

- Szkoły policealne w zawodach:

  • Technik administracji (opis),
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (opis),
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (opis),
  • Technik archiwista (opis),
  • Florysta (opis).

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w nastepujących zawodach  (opis)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Bezpłatnie kwalifikacje zawodowe!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (KKZ),to kurs prowadzony według programu nauczania uwzgledniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K), która  umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.


Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Dające uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo uznawane w całej Unii Europejskiej.


Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Nasza Placówka prowadzi kształcenie w niżej wymienionych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych planowanych w roku szkolnym 2019/2020

 

1. MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych ((opis)))

Kwalifikacja w zawodzie: krawiec, technik przemysłu mody

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

2. DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: stolarz, technik technologii drewna

Czas trwania kursu: 3 semestr

 

3. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik handlowiec

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

4. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik reklamy

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

5. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik reklamy

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

6. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik ekonomista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

7. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

8. FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik kosmetyki

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

9. EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik archiwista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

10. EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik archiwista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

11. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

12. EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik administracji

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

13. BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: murarz – tynkarz,

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

14. BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik budownictwa               

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

15. ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:elektromechanik, elektryk, technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

16. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  elektryk, technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

18. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik informatyk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

19. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik informatyk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

20. ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

21. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

22. MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

23. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

24. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

25. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: ślusarz, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

26. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

27.MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik mechanik

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

28. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: rolnik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

29. ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik  rolnik

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

30. OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: florysta

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

31. SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: piekarz, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

32. SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: cukiernik, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

33. SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: przetwórca mięsa, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

34. HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik turystyki na obszarach wiejskich

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

35. HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  turystyki na obszarach wiejskich

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

36. HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  kelner

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

37. HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik usług kelnerskich

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

38. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania kursu: 2 semestry


39. BPO.02. Ochrona osób i mienia (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik ochrony fizycznej osób i mienia

Czas trwania kursu: 4 semestry© Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach