E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Oferta edukacyjna

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/19 przygotowaliśmy dla Państwa nową, atrakcyjną ofertę edukacyjną.


Kształcenie stacjonarne

- Liceum Ogólnokształcące (opis),

 

Kształcenie zaoczne

- Liceum Ogólnokształcące (opis),

- Szkoły policealne w zawodach:

  • Technik administracji (opis),
  • Technik informatyk (opis),
  • Technik rachunkowości (opis),
  • Technik turystyki wiejskiej (opis),
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (opis),
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (opis),
  • Technik archiwista (opis),
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych (opis),
  • Technik usług kosmetycznych (opis),
  • Florysta (opis).

 

Nowoczesne formy kształcenia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w nastepujących zawodach  (opis)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Bezpłatnie kwalifikacje zawodowe!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (KKZ),to kurs prowadzony według programu nauczania uwzgledniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K), która  umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.


Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Dające uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo uznawane w całej Unii Europejskiej.


Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Nasza Placówka prowadzi kształcenie w niżej wymienionych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych planowanych w roku szkolnym 2018/2019

 

1. A.12.Wykonywanie usług krawieckich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik technologii odzieży

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

2. A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: stolarz, technik technologii drewna

Czas trwania kursu: 3 semestr

 

3. A.22. Prowadzenie działalności handlowej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik handlowiec

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

4. A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik organizacji reklamy

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

5. A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik organizacji reklamy

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

6. A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik ekonomista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

7. A.36. Prowadzenie rachunkowości (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości, technik ekonomista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

8. A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik usług kosmetycznych

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

9. A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik usług kosmetycznych

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

10. A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik archiwista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

11. A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik archiwista

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

12. A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

13. A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik administracji

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

14. B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: murarz – tynkarz, technik budownictwa

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

15. B.30. Organizacja i konstruowanie robót budowlanych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik budownictwa               

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

16. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:elektromechanik, elektryk, technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

17. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  elektryk, technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

18. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik informatyk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

19. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik informatyk, technik teleinformatyk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

20. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik informatyk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

21. E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik elektryk

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

22. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

23. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

24. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

25. M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

26. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: ślusarz, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

27. M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

28. M.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik mechanik

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

29. R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: rolnik

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

30. R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik  rolnik

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

31. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: florysta

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

32. T.3. Produkcja wyrobów piekarskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: piekarz, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

33. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: cukiernik, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

34. T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: wędliniarz, technik technologii żywności

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

35. T.6. Sporządzanie potraw i napojów (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

36. T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik turystyki wiejskiej

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

37. T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik turystyki wiejskiej

Czas trwania kursu: 2 semestry

 

38. T.9. Wykonywanie usług kelnerskich (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  kelner

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

39. T.10. Organizacja usług gastronomicznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  kelner

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

40. T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (opis)

Kwalifikacja w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania kursu: 2 semestry


41. Z.3. Ochrona osób i mienia (opis)

Kwalifikacja w zawodzie:  technik ochrony fizycznej osób i mienia

Czas trwania kursu: 4 semestry© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach