E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Ogólnoplska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

    Po raz siódmy w Chojnicach odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej zorganizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Burmistrza Miasta Chojnic przy wsparciu sponsorów: europosła Jarosława Wałęsy, firmy Comnet Aliny Woźniak, Parku Narodowego Bory Tucholskie,Zaborskiego Parku Krajobrazowego i firmy Fungopol sp. z o.o.z Brus .  

Tematem tegorocznej Olimpiady była „Władczość administracji publicznej wyrażająca się w prawnych formach działania jej organów”.

    I Etap Szkolny olimpiady odbył się w dniu 09 marca 2019r. w sześciu placówkach tj. w Gdańsku, Mińsku Mazowieckim, Toruniu, Chorzowie i Grudziądzu, które zadeklarowały chęć udziału w olimpijskich zmaganiach.

Następnie wyłoniono uczestników II-go etapu - Centralnego, do którego ostatecznie przystąpiło łącznie 14-u słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 2, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach - 5, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 w Gdańsku – 5, z Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu - 2.

Uczestników, ich opiekunów, zaproszonych gości przywitał Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach Grzegorz Makowski oraz były starosta a obecnie Członek Zarządu Powiatu Pan Stanisław Skaja.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

   Olimpiadę zainaugurował ciekawym wykładem porywając słuchaczy retoryką i wiedzą, na temat prawnych form działania organów administracji publicznej Dyrektor Generalny Urzędu Miejskiego w Chojnicach - Robert Wajlonis.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

     Przebieg etapu centralnego obejmował  dwie części. Uczestnicy zmagali się wpierw z testem zawierającym 40 pytań zamkniętych po czym, po krótkiej przerwie przystąpili do części drugiej, polegającej na wykonaniu zadania praktycznego - na wyborze merytorycznego rozstrzygnięcia w odniesieniu do treści zadania, odpowiedzi na pytania dotyczące spostrzeżonych uchybień organu w przedstawionej sytuacji oraz na wskazaniu podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

    Dzięki przychylności Burmistrza Chojnic Pana Arseniusza Finstera po zakończeniu zmagań testowych uczestnicy udali się  do Charzyków - urokliwej miejscowości w pobliżu Chojnic, gdzie w trakcie przejażdżki stateczkiem „TUR" po jeziorze,  mieli okazję podziwiać piękno okolic, wysłuchać ciekawych opowieści kapitana Dariusza Gańczy na temat pochodzenia okolicznych jezior, ukształtowania terenu i historii regionu oraz wysłuchać piosenek żeglarskich.

Po rejsie pełnym wrażeń wszyscy udali się do tawerny BUCHTA, na posiłek gdzie uczestnikom olimpiady przygrywał „do kotleta” na pianinie Jacek Zakrzewski – tegoroczny absolwent Liceum Nr 2 im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach

W tym czasie Komisja wyłoniła zwycięzców, przy czym nagrodzono miejsca od I do IV.    

Ogłoszenie wyników olimpiady odbyło się po powrocie grupy z wycieczki do CKZiU przy ul. Świętopełka 3 w Chojnicach.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

I miejsce zajęła słuchaczka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach - Ewelina Matuszak zdobywając nagrody : ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę  laptop oraz zestaw : pióro i długopis Parker, dysk przenośny - ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach i promesę ufundowaną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy obejmującą wybrany kierunek na tej uczelni.

Olipiada wiedzy 2019

II miejsce zajęła słuchaczka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Chojnicach - Karolina Rudnik z nagrodami w postaci drukarki ufundowanej przez Komnet - firmę lokalną Aliny Woźniak i promesy ufundowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy obejmującą rok nauki na wybranym kierunku studiów oraz dysk przenośny i pióro Parker ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

III miejsce zajęła słuchaczka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku - Katarzyna Dudkowska otrzymując nagrodę w postaci tabletu ufundowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, długopisu Parker oraz dysku zewnętrznego ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

IV miejsce zajęła słuchaczka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku - Sylwia Gąsiorowska otrzymując nagrodę – smartwatch i gadżety reklamowe ufundowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Pozostali uczestnicy otrzymali gadżety reklamowe ufundowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki, atrakcyjne materiały promocyjne z naszego regionu przygotowane przez Dyrekcję Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Każdy z uczestników olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymali dodatkowo upominek w postaci produktu regionalnego – pięknie zapakowany słoiczek z zawartością żurawiny, wyprodukowanej w zakładzie Produkcji Spożywczej Stefana Skwierawskiego Fungopol  w Brusach i przez niego ufundowany.

Niewątpliwą atrakcją tegorocznego spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, był rejs stateczkiem „TUR” po akwenie jez. Charzykowskiego, którą zapewnił nam właściciel stateczku Pan Dariusz Gańcza.

Należy nadmienić, że tegoroczną edycję olimpiady wiedzy Administracyjno-Prawnej organizowanej przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, mimo początkowych trudności niezależnych od organizatorów i przełożonego w związku z nimi terminu II etapu – centralnego z 27 kwietnia na 01 czerwca ( spowodowało to wycofanie się niektórych szkół i słuchaczy), udało się zakończyć sukcesem przy wspólnym wysiłku wszystkich podmiotów biorących udział w organizacji imprezy.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Zmęczeni , ale szczęśliwi wszyscy udali się w drogę powrotną wyrażając nadzieję, że w przyszłym roku, przynajmniej niektórzy z uczestników, wrócą do nas na kolejną edycję naszej olimpiady.

 

Galeria zadjęć:

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Więcej...

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Więcej...

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Więcej...

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Więcej...

II Ogólnoplska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej

Więcej...© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach