E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Rekrutacja

W ramach rekrutacji do szkół w Sekretariacie Szkoły, należy złożyć:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę) 
  • oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły,
  • dla kandydatów do szkół policealnych zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie,
  • 2 fotografie,
  • dowód osobisty do wglądu

W ramach rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Sekretariacie Szkoły, należy złożyć:

  • wniosek o przyjęcie na kurs (wg wzoru ustalonego przez szkołę) 
  • oryginał świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie,
  • dowód osobisty do wglądu

I Termin składania dokumentów: od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku.

II Termin składania dokumentów: od 22 lipca do 27 lipca 2020 roku.
(w przypadku wolnych miejsc)

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji:

Sekretariat Szkoły

telefon: 52 397 49 16

e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl

DOC

Wniosek o przyjęcie do szkół w CKZiU
Pobierz plik

DOC

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Pobierz plik

PDF

Regulamin przyjęć do CKZiU 2020/2021
Pobierz plik


© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach