E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Firma Symulacyjna " Transtur "

Firma symulacyjna „Transtur” jest specjalistyczną pracownią zastępującą lub uzupełniającą praktykę zawodową. Ma swoją siedzibę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.

Transtur

CELE DZIAŁANIA FIRMY SYMULACYJNEJ „Transtur”

1. Cele główne:

a)     odbycie praktyki zawodowej,

b)     uzupełnienie praktyki zawodowej,

c)     zdobycie kwalifikacji kluczowych, niezbędnych w pracy biurowej firmy:

        -        aktywność i samodzielność działania

        -        kompetencje społeczne

        -        kompetencje metodyczne

d)     zdobycie kwalifikacji w handlu poprzez umiejętności prowadzenia negocjacji
       
handlowych - udział w międzynarodowych i krajowych targach firm symulacyjnych

e)     program „aktywne poszukiwanie pracy” :

        -         profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna,

        -         prezentacja własnej osoby i posiadanych umiejętności,

        -         praktyczne zastosowanie internetu w poszukiwaniu pracy,
                  wyszukiwaniu przepisów itd.

 f)    umiejętność obsługi programów komputerowych – „Płatnik”, „Symfonia”, „INSERT”
       i innych programów według potrzeb

g)    współpraca z firmami symulacyjnymi zrzeszonymi przy Polskiej Centrali Firm
       Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze

h)     współpraca z Polską Centrala Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze,

i)     współpraca z firmami symulacyjnymi na całym świecie zrzeszonymi w Europejskiej
       Centrali Firm Symulacyjnych „EUROPEN”

 

2. Cele dodatkowe:

 a)     przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodach:

           -         technik rachunkowości,

           -         technik administracji

           -         technik ekonomista,

           -           technik obsługo ruchu turystycznego,

           -            technik handlowiec

 b)      realizacja kursów:

         -         księgowość komputerowa,

         -         samodzielna księgowa,

         -         mała przedsiębiorczość,

         -         sprzedaż profesjonalna z obsługa kas fiskalnych,

         -         język obcy w biznesie,

           -         kursy z zakresu turystyki i hotelarstwa

 

c)      staże dla nauczycieli przedsiębiorczości© Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach