E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Logo ODN

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

ul. Świętopełka 3

 

89-600 Chojnice

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką powołaną do prowadzenia doskonalenia zawodowego. Utworzony został uchwałą Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 16 września 2002 r.

Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Chojnicach.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

  1. prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Chojnicki,
  2. organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. promowanie oraz merytoryczne wspieranie wszelkich działań innowacyjnych,
  4. pomoc nauczycielom w ich rozwoju zawodowym zgodnie z Kartą Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem pomocy młodym nauczycielom.

 

Godziny dyżurów:

Alina Górska - przedmioty maturalne

wtorek       12.45 - 16.45
czwartek    09.15 - 11.15


kontakt:

tel. CKZiU - (052) 397-49-16

e-mail: odn@ckziuchojnice.pl

 


 

 Informacje dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

PDF

Materiałay dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii
Pobierz plik

 

PDF

Zbiory zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny
Pobierz plik

 


Szkolenia ODN w Chojnicach na rok szkolny 2016/2017

PDF

Informacje
Pobierz plik


Warsztaty:
Wymiar i zadania katechezy we wspólczesnej szkole 26.04.2016

PDF

Informacje
Pobierz plik


Szkolenie:
Nauczycieli biologii i przyrody - "Bioróżnorodność sznsą dla regionu" 20.05.2016

PDF

Informacje
Pobierz plik

Warsztaty:
Sieć wspólpracy i samokształcenia - Różne formy dialogu na lekcjach języka polskiego we współczesnej szkole 26.04.2016 i 24.05.2016

PDF

Informacje
Pobierz plik


Warsztaty:

Doskonalące umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego pt. "Powszechna aktywnośc sportowa" 10 i 24.05.2016

PDF

Informacje
Pobierz plik

 

Warsztaty:
Sieć wspólpracy i samokształcenia
- Warsztat pracy nauczyciela - Jak nauczyć ucznia uczyć się? 26.04.2016

PDF

Informacje
Pobierz plik


Spotkania warsztatowo szkoleniowe - kwiecień 2016

PDF

 Informacje
Pobierz plik

 

Szkolenie:

Ocenianie kryterialne prac maturalnych z języka polskiego - 19.03.2016

PDF

Informacje o szkoleniu
Pobierz plik

 

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI W MARCU 2016

PDF

Informacje
Pobierz plik

 

 

Warsztaty:
Sieć:
Różne formy dialogu na lekcjach języka polskiego we współczesnej szkole (subregion południowy) - 09.02.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plikWarsztaty:
Sieć:
Współpraca nauczycieli,pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami z niepełonosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju (subregion południowy) - 08.02.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plikWarsztaty:
Sieć: 
Warsztat pracy nauczyciela - Jak nauczyć ucznia uczyć się?
(subregion południowy)
8-9.02.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plik
Konferencja "Wiosenna Szkoła EWD 2016”

 

PDF

Informacje o konferencji
Pobierz plik

http://www.pcgpolska.pl/ewd/informacje/index.html

 


 

Wykład: 
Sieć wspólpracy - Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych 27.01.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plik

Warsztaty:
Sieć:
Różne formy dialogu na lekcjach języka polskiego we współczesnej szkole (subregion południowy) - 12.01.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plik

Warsztaty:
Sieć: 
Warsztat pracy nauczyciela - Jak nauczyć ucznia uczyć się?
(subregion południowy) -
12.01.2016

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plik

 


 

Wykład:
Obraz i literatura - o konstektualnej interpretacji tekstów ikonicznych na lekcjach języka polskiego 26.11.2015

 

JPG

Informację o wykładzie
Pobierz plik

 


 

Wykład: 
Sieć wspólpracy - Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych 25.11.2015

 

DOC

Informacje o wykładzie
Pobierz plik

 


 

Szkolenie grantowe CEN 16.10 i 21.11.2015

 

PDF

Informacja o szkoleniu
Pobierz plik

 


Zaproszenie dla nauczycieli języka niemieckiego  warsztaty metodyczno - szkoleniowe 20.11.2015

 

PDF

Informacje o warsztatach
Pobierz plik

 


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMEIECKIEGO

W bieżącym roku szkolnym ODN w Chojnicach zaprasza nauczycieli języka niemieckiegona szkolenia  DELFORT realizowane  we współpracy z ORE  i Instytutem Goethego .

Propozycje na pierwszy semestr są następujące: 

jedno szkolenie z dziedziny doskonalenie warsztatu pracy, rozwoju kompetencji nauczyciela:

1. Kształtowanie przestrzeni edukacyjnej i wykorzystanie jej potencjału w nauczaniu i uczeniu się języka niemieckiego. Seminarium związane jest z konkursem ogłoszonym przez Instytut Goethego “DeutschhatKlasse”, Termin zgłoszenia do konkursu to 09.10.2015,
To szkolenie  zostało zaplanowane  na 2.10.2015r. (w piątek ) od 15:015

i jedno bardziej „okolicznościowe”

2. Jak ciekawie uczyć o świętach Bożego Narodzenia (termin – w listopadzie)

Szczegółowe informacje zamieszczę wkrótce  na stronie ODN , ponadto zostaną wysłane na adresy mailowe szkół.
Pragnę jedynie zaznaczyć ,że rejestracja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową ORE.

Z poważaniem
Alina Górska
ODN Chojnice

 


 

Ankieta dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego objętych działaniem ODN w Chojnicach.

 

DOC

  Ankieta
Pobierz plik

 


 

Matura 2015 

 

PDF

 Tematy maturalne egzamin ustny
Pobierz plik

PDF

Informacje o maturze
Pobierz plik

FILE

Matura 2015 język polski - materiały
Pobierz plik

 


Zarządzanie w szkole projektami finansowanymi ze środków unijnych

Materiały do pobrania po szkoleniu.

FILE

Prezentacja
Pobierz plik

 © Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach