E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Opublikowano: poniedziałek, 25 IV 2016, 13:22

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej


    W sobotę 23 kwietnia 2016r. w Chojnicach odbyła się VI  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno-Prawnej dla Dorosłych zorganizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, tym razem przy współudziale Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Miasta w Chojnicach oraz Sopockiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Temat Olimpiady: "Prawo o cudzoziemcach i status uchodźców w RP"

   Uczestników, ich opiekunów, zaproszonych gości przywitała tradycyjnie już Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Teresa Szynwelska.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej
Olimpiadę zainaugurowali krótkim słowem: Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, który mówił o walorach naszego miasta i regionu oraz członek Zarządu Powiatu Chojnickiego Marek Jankowski odnosząc się również do piękna naszego regionu oraz tematyki związanej z uchodźcami.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Pani Emilia Kalitta z ramienia Sopockiej Szkoły Wyższej wygłosiła ciekawy wykład na temat obecnej sytuacji cudzoziemców i problemów związanych z masową migracją i uchodźctwem zatytułowany „Czynniki migracji, a integracja imigrantów”.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

    I Etap Szkolny Olimpiady odbył się 5 marca 2016 w szkołach, które zadeklarowały chęć udziału w olimpijskich zmaganiach.

Na tym etapie wyłoniono uczestników II etapu - Centralnego, do którego ostatecznie przystąpiło łącznie 32 słuchaczy z placówek kształcenia dorosłych  z całej Polski:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ekonomicznego w Chorzowie,
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie,
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku,
 4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu,
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu,
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie,
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
 8. Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku,
 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu,
 10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.

    Przebieg etapu centralnego obejmował dwie części:

 • test zawierający 40 pytań zamkniętych,
 • zadanie praktyczne polegające na sporządzeniu decyzji administracyjnej w przedmiocie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, adekwatnej do sytuacji opisanej w treści zadania. Swój wybór należało też krótko uzasadnić.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej


VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Grzegorz Cer z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie, który otrzymał nagrodę (laptop) ufundowaną przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsę.  

II miejsce - Beata Ochman z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, która otrzymała nagrodę (drukarkę) ufundowaną przez firmę KOMNET, A. Woźniak w Chojnicach.

III miejsce - Ewa Grabska z Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, która zdobyła Indeks Sopockiej Szkoły Wyższej na wybrany kierunek studiów tej uczelni ufundowany przez tę uczelnię i współorganizatora olimpiady.

III miejsce ex aequo - Katarzyna Czarnowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, która zdobyła Indeks Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na wybrany kierunek studiów na tej uczelni, ufundowany przez tę uczelnię będąca również współorganizatorem olimpiady oraz pióro ufundowane przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Mrówczyńskiego.

IV miejsce - Monika Majchrowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, który otrzymała  dysk zewnętrzny ufundowany przez Gminne Koło Platformy Obywatelskiej.

   Oprócz tego, nagrody  w postaci książek, folderów, pendrive, żurawin, otrzymali pozostali uczestnicy i ich opiekunowie. Nagrody te  przygotowane zostały m.in. przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Urząd Miasta w Chojnicach, Park Narodowy Bory Tucholskie, Zaborski Park Krajobrazowy, Promocja Regionu Chojnickiego, Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej

   Należy również zaznaczyć, że już po raz trzeci, podobnie jak w czasie dwóch poprzednich olimpiad,  atrakcją  spotkania był rejs stateczkiem „TUR” po akwenie jez. Charzykowskiego, którą zapewnił nam właściciel stateczku Pan Dariusz Gańcza. W czasie rejsu dzięki uprzejmości armatora nasi goście usłyszeli wiele ciekawych informacji o naszym regionie, z historii żeglarstwa,  którego Charzykowy są kolebką. Po rejsie uczestnicy olimpiady mieli okazję przy ciepłych napojach i cieście posłuchać zespołu muzycznego, śpiewającego szanty.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno – Prawnej


Wszyscy na zakończenie wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku tradycyjnie nasza szkoła wspierana przez dwie współpracujące z nami od tego roku uczelnie  ponownie powróci do organizacji tej ciekawej imprezy.


Galeria zadjęć:© Copyright 2011 - 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach