E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 13:04

Kwalifikacja: T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Kwalifikacja w zawodzie: Wędliniarz 751207. Technik technologii żywności 314403

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

   w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie obróbki poubojowej tusz, rozbioru na elementy zasadnicze, dzielenia surowiec do produkcji wędlin, przygotowania i przerobu mięsa i podrobów  na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje T.5.  w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

- zakładach przetwórstwa  mięsnego, rzeźniach,

- może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1,5 roku  (3 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach