E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 12:26

Kwalifikacja: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja w zawodzie: Rolnik  613003, Technik rolnik 314207

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie hodowli roślin, nasiennictwa oraz produkcji roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnikorganizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje R.3. w zawodzie.

Rolnik może:

-  prowadzić gospodarstwo rolne,agrobiznes, pracować w gospodarstwie rolnym.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1,5 roku  (3 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji  R.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczeji wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technik rolnika a po uzupełnieniu kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać tytuł technika agrobiznesu

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach