E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 11:47

Kwalifikacja: M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja w zawodzie : Ślusarz 722204, Technik mechanik 311504

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

   w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje M.20. w zawodzie.

Ślusarz może:

- podjąć pracę w przedsiębiorstwach usługowych naprawy sprzętu domowego, przedsiębiorstwach usługowych wyrobów artystycznych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracjach domów mieszkalnych,

- może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1 rok  (2 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji M.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechanik.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach