E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 11:41

Kwalifikacja: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacje w zawodzie: Technik elektryk 311303

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracyw zakresieeksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji instalacji elektrycznych.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje E.24. w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
- zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 -może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki jednej kwalifikacji: 1 rok (2 semestry).

Słuchacz po potwierdzeniu tylko kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychi E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz wykształcenia średniego może uzyskać tytuł Technik elektryk.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach