E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 11:28

Kwalifikacja:  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja: E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacje w zawodzie: Elektromechanik 741201, Elektryk 311303, Technik elektryk 311303

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3

Elektryk to specjalista, któryzajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy. A także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje E.7. i E.8. w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
- zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 -może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki jednej kwalifikacji: 1 rok (2 semestry).

Słuchacz po potwierdzeniu tylko kwalifikacji E.7 może uzyskać dyplom w zawodzie Elektromechanik, a po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji E.7 oraz E.8 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Elektryk. Aby uzyskać dyplom w zawodzie elektromechanik lub elektryk, należy posiadać wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej. Po uzupełnieniu kwalifikacji  E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i wykształcenia średniego może uzyskać tytuł Technik elektryk.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach