E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

Opublikowano: piątek, 03 VII 2015, 09:20

Kwalifikacja: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

Kwalifikacja w zawodzie: Technik archiwista 441403

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  organizowania archiwum, prowadzenia archiwum, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.63. w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

- archiwach zakładowych, archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych

-  może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1 rok  (2 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji   A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych  i wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik archiwista.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach