E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: A.36. Prowadzenie rachunkowości

Opublikowano: środa, 01 VII 2015, 11:01

Kwalifikacja: A.36. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja w zawodzie: Technik rachunkowości  752205, Technik ekonomista 331403

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

 w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy  w zakresiedokumentowania i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzania i rozliczania inwentaryzacji, sporządzania sprawozdania finansowego i przeprowadzania analizy finansowej.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.36. w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

-działach księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, bankach, Urzędach Skarbowych, samorządach terytorialnych,

-może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1,5 roku  (3 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznychi wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik rachunkowości oraz kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji tytuł Technik ekonomista

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach