E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 13:26

Kwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Kwalifikacja w zawodzie: Technik organizacji reklamy 333906

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

   w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3.

Kształcenie  ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie przygotowania oferty produktów i usług reklamowych, prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.26.  w zawodzie.

Technik organizacji reklamy może pracować w:

-  działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

-może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w kwalifikacji A.26.:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1 roku  (2 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik organizacji reklamy.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach