E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kwalifikacja: A.12. Wykonywanie usług krawieckich

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 12:40

Kwalifikacja: A.12. Wykonywanie usług krawieckich

Kwalifikacja w zawodzie: Krawiec 753105, Technik technologii odzieży 311924

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Warunki rekrutacji na kurs:

- ukończone 18 lat,

- złożenie kompletu dokumentów,

w sekretariacie CKZiU, Chojnice ul. Świętopełka 3

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie rozpoznawania materiałów odzieżowych i określanie ich zastosowania na podstawie właściwości, interpretowania rysunków żurnalowych i modelowych, konstruowania i modelowania form odzieży, eksploatowanie maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych, obsługiwanie programów komputerowych wspomagających realizację zadań zawodowych, wykonanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych oraz wykonanie przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.12.w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia w:

- pracować w firmach odzieżowych, punktach usługowych, pracowniach krawieckich,

 -może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie:

• system zaoczny lub stacjonarny (wieczorowy) - w zależności od ustaleń grupy
• okres nauki: 1,5 roku  (3 semestry).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych i A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowychoraz uzyskaniu wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii odzieży.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO UKOŃCZENIA

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CKZiU W CHOJNICACH

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy  pobierz plik© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach