E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 12:03

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin zdawany na koniec II semestru

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  • przechowywania żywności,
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  • planowania i oceny żywienia,
  • organizowania produkcji gastronomicznej,
  • planowania i wykonywania usług gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły  i pozytywnym złożeniu zewnętrznych egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w  tym zawodzie, uzyskuje dyplom z tytułem Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w:

we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych, obiektach zbiorowego żywienia,instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

• system zaoczny,
• okres nauki: 2 lata (4 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat: CKZiU (parter)
telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl © Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach