E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik archiwista

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 11:57

TECHNIK ARCHIWISTA 441403

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  gromadzeniem dokumentów oraz organizacji całego archiwum.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum - egzamin odbywa się na koniec II semestru

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych - egzamin odbywa się na koniec IV semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  •  organizowanie archiwum,
  •  prowadzenie archiwum,
  •  brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej,
  • opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno – kartograficznej,
  • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej,
  • gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Po pozytywnym złożeniu zewnętrznego egzaminu  w  kwalifikacji wyodrębnionej  w  tym zawodzie, absolwent uzyskuje dyplom z tytułem Technik archiwista oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik archiwista może być zatrudniony w:

archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik archiwista:

• system zaoczny,
• okres nauki: 2 lata (4 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat:
CKZiU ( parter)

telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach