E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

EKA.02. EKA.03.

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 11:57

TECHNIK ARCHIWISTA                                                         

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Uczestnik kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik archiwista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

  1. gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
  2. ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
  3. brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
  4. przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

W zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

  1. opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
  2. opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
  3. gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.


© Copyright 2011 - 2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach