E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opublikowano: wtorek, 30 VI 2015, 11:40

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także prowadzenia działalności gospodarczej.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.1. Ochrona osób i mienia – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  • organizowania ochrony osób,
  • zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie masowej,
  • organizowania ochrony mienia,
  • dozoru urządzeń i systemów alarmowych,
  • organizowania ochrony wartości pieniężnych.

Po ukończeniu szkoły  i pozytywnym złożeniu zewnętrznych egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w  tym zawodzie, uzyskuje dyplom z tytułem Technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w:

agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o:

  • uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

• system zaoczny,
• okres nauki: 2 lata (4 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat: CKZiU (parter)
telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl© Copyright 2011 - 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach