E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Konkurs

Opublikowano: poniedziałek, 25 III 2014, 13:06

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „SŁYNNE CYTATY”

Dnia 20 i 22 marca 2015 r. odbył się szkolny konkurs literacki „Słynne cytaty”. W konkursie mogli wziąć udział słuchacze i uczestnicy kursów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. Konkurs obejmował swym zakresem utwory literackie (epika, liryka, dramat) uwzględnione w podstawie programowej z języka polskiego dla liceum i technikum oraz wskazane przez bibliotekarza teksty dodatkowe.

Zadania konkursowe polegały na wskazaniu źródła cytatu (spośród podanych możliwości) poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi w karcie pracy, zakreślając wybraną literę. W drugiej części zadaniem uczestnika było wskazanie źródła cytatu oraz jego autora.

Konkurs miał na celu rozbudzenie w uczniach i słuchaczach potrzeby czytania utworów literackich oraz powtórzenie ważnych cytatów z lektur objętych egzaminem maturalnym. Konkurs utrwalał nawyk zapamiętywania cytatów oraz wdrażał do systematycznej i planowanej pracy. Konkurs wyrabiał wrażliwość na piękno literatury oraz podnosił poziom kompetencji czytania ze zrozumieniem.

W szkolnym konkursie literackim „Słynne cytaty” wzięło udział 13 uczestników.

I miejsce – Kamila Perszewska kl. I LO s

II miejsce – Patrycja Horba KKZ – tech. org. reklamy

                Ewa Marach kl. II LO z

                Aneta Osiecka kl. II LO z 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, atrakcyjne nagrody książkowe i cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele języka polskiego:
Natalia Grabowska oraz Marzena Stencel.© Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach