E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik turystyki wiejskiej

Opublikowano: piątek, 17 V 2013, 13:36

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ 515203

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, zasad organizowania usług noclegowych oraz sposobu wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz  wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – egzamin zdawany na koniec II semestru

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego- egzamin zdawany na koniec IV semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  • przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych,
  • realizowania imprez i usług turystycznych,
  • prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym,
  • dostosowania gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej,
  • obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Po ukończeniu szkoły  i pozytywnym złożeniu zewnętrznych egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w  tym zawodzie, uzyskuje dyplom z tytułem Technik turystyki wiejskiej oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik turystyki wiejskiej może:

prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne,podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach,kontynuować naukę na kierunkach turystyka i rekreacja, rolniczych, przyrodniczych lub innych.

 

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej:

• system zaoczny,
• okres nauki: 2 lata (4 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat: CKZiU (parter)
telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl © Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach