E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opublikowano: poniedziałek, 17 IX 2012, 13:46

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie  oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - egzamin zdawany na koniec III semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  • monitorowania przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doskonalenia ergonomicznych warunków pracy,
  • oceniania ryzyka zawodowego,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń oraz świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po ukończeniu szkoły  i pozytywnym złożeniu zewnętrznych egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w  tym zawodzie, uzyskuje dyplom z tytułem Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może pracować:

we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów bhp.
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

• system zaoczny,
• okres nauki: 1,5 roku (3 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat: CKZiU (parter)
telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl © Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach