E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kursy kwalifikacyjne

Opublikowano: poniedziałek, 20 VIII 2012, 10:13

 Kursy kwalifikacyjne w zawodzie

Kursy kwalifikacyjne są odpowiedzią rynku edukacyjnego na zapotrzebowania rynku pracy. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Dlatego zostały w poszczególnych zawodach wyodrębnione kwalifikacje.

Ich liczba  zależy  od zawodu – na poziomie technikum  naj częściej  są  to  zawody  z  dwiema  lub trzema kwalifikacjami.  Zawody z dwiema  kwalifikacjami  to np.  technik żywienia  i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik mechanik, technik usług fryzjerskich,  technik   rolnik, a  z trzema    kwalifikacjami to np. technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik elektryk.     Ilość  kwalifikacji jest zależna od zawodu i wynosi od 1 do 3 kwalifikacji (określona w  rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji  zawodów szkolnictwa zawodowego).

Egzamin po kwalifikacyjnym kursie zawodowym będzie odbywać się na tych samych zasadach formalnych, jak w zasadniczej szkole zawodowej czy w technikum. Kwalifikacje uzyskiwane na kursach kwalifikacyjnych są potwierdzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i dają uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo otrzymany dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Pracując możesz uzupełniać swoje wykształcenie w zawodzie poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji i wówczas uzyskasz tytuł zawodowy, lub dowolną inną kwalifikację co poszerzy twoje umiejętności.

Nasza Placówka prowadzi kształcenia w niżej wymienionych kursach kwalifikacyjnych dających możliwość przystąpienia do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe planowane w CKZiU w Chojnicach w roku szkolnym 2016/2017

  

Nazwa  kwalifikacji
w zawodzie

Symbol kwalifikacji

Czas trwania kształcenia

Planowana liczba słuchaczy

Nazwa i symbol zawodu
(kwalifikacje wymagane
w zawodzie)

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.61

3 semestry

20

Technik usług kosmetycznych 514207

(kwalifikacje - A.61; A.62)

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.62

2 semestry

20

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12

3 semestry

20


Technik pojazdów samochodowych 311513

(Kwalifikacje – M.12; M.18; M42)

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.17

3 semestry

20

Technik mechanik 311504

(Kwalifikacje – (M.17; M.19; M.20;) M44))

Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18

2 semestry

20

Technik pojazdów samochodowych 311513

(Kwalifikacje – M.12; M.18; M42)

Ochrona osób i mienia

Z.03

3 semestry

20

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

(Kwalifikacje – Z.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej

R.03

3 semestry

20

Technik rolnik 314207

(Kwalifikacje –R.03;R.16 )

Sporządzanie potrawi napojów

T.06

3 semestry

20

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

(Kwalifikacje –T.06;T.15 )

Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych

E.07

2 semestry

20


Technik elektryk 311303

(Kwalifikacje – E.07;E.08;E.24)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 A.19

3 semestry 

 20

 
Technik usług fryzjerskich 514105
(Kwalifikacje – A.19; A.23)


Projektowanie fryzur

 A.23

 1 semestr

 20

Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich

B.18

3 semestry

20

Technik budownictwa 311204

(Kwalifikacje –(B.16;B.18;B.20;) B.30;B.33)

Wykonywanie usług krawieckich

A.12

3 semestry

20

Technik technologii odzieży 311924

(Kwalifikacje – A.12;A.48;A.49)

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.13

3 semestry

20

Technik technologii drewna 311922

(Kwalifikacje –A.13;A.50)

Prowadznie rachunkowości 

A.36

2 semestry

20

Technik rachunkowości 431103

(Kwalifikacje – A.36;A.65)© Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach