E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Kursy kwalifikacyjnew zawodzie

Opublikowano: poniedziałek, 20 VIII 2012, 10:13

 Kursy kwalifikacyjne w zawodzie

Kursy kwalifikacyjne są odpowiedzią rynku edukacyjnego na zapotrzebowania rynku pracy. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Dlatego zostały w poszczególnych zawodach wyodrębnione kwalifikacje.

Ich liczba  zależy  od zawodu – na poziomie technikum  naj częściej  są  to  zawody  z  dwiema  lub trzema kwalifikacjami.  Zawody z dwiema  kwalifikacjami  to np.  technik żywienia  i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik mechanik, technik usług fryzjerskich,  technik   rolnik, a  z trzema    kwalifikacjami to np. technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik elektryk.     Ilość  kwalifikacji jest zależna od zawodu.

Egzamin po kwalifikacyjnym kursie zawodowym będzie odbywać się na tych samych zasadach formalnych, jak w zasadniczej szkole zawodowej czy w technikum. Kwalifikacje uzyskiwane na kursach kwalifikacyjnych są potwierdzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i dają uprawnia do pracy na określonym stanowisku, dodatkowo otrzymany dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Pracując możesz uzupełniać swoje wykształcenie w zawodzie poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji i wówczas uzyskasz tytuł zawodowy, lub dowolną inną kwalifikację co poszerzy twoje umiejętności.

Nasza Placówka prowadzi kształcenia w niżej wymienionych kursach kwalifikacyjnych dających możliwość przystąpienia do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

   © Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach