E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Grundtvig 2012

Opublikowano: czwartek, 17 V 2012, 09:46

Projekt Partnerski FYGO

REALIZACJA PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO PRZEZ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I  USTAWICZNEGO w CHOJNICACH

 

TYP PROJEKTU: Uczenie się przez całe życie. Projekt partnerski Grundtviga

NAZWA PROJEKTU: Czuć się młodszym starzejąc się (Feeling younger by getting older)

KWOTA DOFINASOWANIA: 16 000€

KOORDYNATOR: Sharing Europe, Florencja

KRAJE PARTNERSKIE:               

Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Grecja, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Finlandia, Turcja, Polska, Łotwa, Czechy, Słowacja, Austria.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 2 lata (2012-2014)

PODSUMOWANIE:    

  • promowanie kultury aktywnego starzenia się jako procesu całożyciowego;
  • zapewnienie, że szybkorosnąca populacja ludzi powyżej 50 roku życia ma dobre  możliwości  zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i rodzinnym, a także wolontariatu, uczenia przez całe życie, wyrażanie siebie poprzez działalność kulturalną i sport;
  • zaangażowanie młodego pokolenia w te działania;
  • dzielenie się dobrymi praktykami na tym polu oraz wspólne wypracowanie ogólnych wskazówek do współdziałania międzypokoleniowego;
  • przewidywanymi produktami finalnymi są m.in.: platforma internetowa, baza „Dobrych wzorców”, ulotki i broszury ułatwiające osobom 50+ korzystanie z zasobów Internetu.

REZULTATY PROJEKTU:

  • znalezienie różnych sposobów połączenia “młodych i starych”
  • rozwijanie zachowań wspierających
  • poprawa życia w społeczności lokalnej.

 

koordynator krajowy

mgr inż. Leszek Kuczkowski

 

NEWSLETTER

 

 © Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach