E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Grundtvig 2009

Opublikowano: czwartek, 17 V 2012, 09:30

Projekt Partnerski EMYA

Centrum Kształcenia Ustawicznego - udział w międzynarodowym projekcie Grundtvig EMYA

 

EMYA (European practices of mentoring with young people adults at risk of social disadvantaged and school drop-out) czyli Europejska Praktyka Wspierania Młodych Dorosłych Zagrożonych Szkolnym Wykluczeniem i Odrzuceniem Społecznym to dwuletni projekt, który Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowało wspólnie z Włochami, Niemcami, Węgrami, Łotwą i Rumunią. Partnerzy to nie tylko przedstawiciele różnych krajów, ale także instytucji i szkół. Podczas zajęć w kolejnych krajach nauczyciele CKU – Leszek Kuczkowski (koordynator), Marietta Kuczkowska, Sylwia Kiedrowska charakteryzowali i porównywali specyfikę pracy z dorosłymi w rożnych środowiskach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (starsi, niepełnosprawni, słuchacze ze specjalnymi potrzebami, migranci itp.), definiowali zasady mentoringu, tworzyli pomocne narzędzia, wymieniali się sprawdzonymi materiałami, ćwiczyli sposoby analizowania problemowych sytuacji. Projekt założył sześć spotkań w krajach partnerów. Przedsięwzięcie stało się cennym doświadczeniem. Praca z młodymi ludźmi z problemami to delikatna i trudna sprawa do rozwiązania przez nauczycieli i dyrektorów szkół w każdym przypadku. Okazało się, że kraje, z którymi podjęto współpracę, mają lepiej rozwinięty system wsparcia, więc warto było skorzystać z ich doświadczenia.

Pierwsze spotkanie i warsztaty w Rzymie

Podsumowanie projektu miało miejsce w Chojnicach. Warsztaty rozpoczęły się 31 maja i trwały do 3 czerwca 2011r. Gości w Starostwie Powiatowym przywitali starosta Stanisław Skaja, dyrektor wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Maria Wróblewska i dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Teresa Szynwelska, spotkanie kontynuowano w szkole uczestniczącej w projekcie.

Gości  w Starostwie powitali starosta chojnicki Stanisław Skaja, dyrektor Wydziału  Edukacji, Kul

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Starostwa Powiatowego, z uczestnikami projektu dyr. Maria Wrób

Znaleźliśmy trochę czasu, by pokazać partnerom miasto i region. Byli zachwyceni i jesteśmy przekonani, że nie zapomną o nas i polecą okolice swoim przyjaciołom. No i co ważne powiedzą, że z Polakami warto podejmować unijne przedsięwzięcia.

Spacer po mieście. Na zdjęciu z uczestnikami projektu dyr. Maria Wróblewska i dyr. Teresa Szynwel

Po warsztatach – wypoczynek w Charzykowach

W Chojnicach międzynarodowa grupa zakończyła angielskojęzyczną wersję e-booka oraz ustaliła szczegóły dotyczące wypracowanej strony internetowej www.emya-mentoring.eu

Warsztaty w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Polacy z partnerami z NiemiecWersja angielska e-booka została przetłumaczona, wydana i przekazana Centrom o podobnej specyfice pracy. Książka i płyta, zawierające szereg praktycznych porad i narzędzi do pracy z osobami zagrożonymi szkolnym i społecznym wykluczeniem, zbierają dobre praktyki przedstawicieli kilku krajów

Pożegnalne zdjęcie przed budynkiem Centrum Kształcenia Ustawicznego z uczestnikami projektu

© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach