E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Technik informatyk

Opublikowano: czwartek, 10 V 2012, 20:28

TECHNIK  INFORMATYK 351203

Bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w zakresie czynności związanych z obsługą komputera, projektowania bazy danych, arkuszy kalkulacyjnych, instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego.

Słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych- egzamin zdawany na  koniec II semestru

E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – egzamin zdawany na koniec III semestru

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności:

  • przygotowania stanowisk komputerowych do pracy,
  • użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
  • naprawy komputera osobistego,
  • projektowania i wykonania lokalnej sieci komputerowej,
  • konfiguracji urządzeń sieciowych,
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • tworzenia stron internetowych,
  • tworzenia baz danych i administrowania bazami danych,
  • tworzenia aplikacji internetowych.

Po ukończeniu szkoły  i pozytywnym złożeniu zewnętrznych egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w  tym zawodzie, uzyskuje dyplom z tytułem Technik informatyk oraz suplement w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik informatyk może być zatrudniony w:

każdym zakładzie pracy posiadającym sieć informatyczną, drukarni,  serwisie komputerowym, agencji reklamy, sklepie ze sprzętem komputerowym, administracji sektora publicznego, własnej firmie.

Informacje na temat kształcenia w zawodzie technik informatyk:

• system zaoczny,
• okres nauki: 2 lata (4 semestry).

Więcej szczegółów:
Sekretariat: CKZiU (parter)
telefon: (52) 39 74 916
e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl

 © Copyright 2011 - 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach